Înființată în 1994, editura ARS LONGA s-a impus publicului cititor printr-o serie de colecții de prestigiu, între care: Academica, Filosofica, Didactica, Geppetto (literatură pentru copii), Religio, Teatru&Teatru, Ridentem dicere verum (literatură umoristică), Erechteion, Cassiopeia (proză), Leda (poezie), Document, Alfa (debut), Fizică teoretică și aplicații, Med, Summa cum laude, Vizual (artă). Sub sigla sa apar revista Siamanto a Uniunii Armenilor din România-sucursala Iași, revista BookLook a Academiei Libere „Păstorel”, precum și revista comunităților etnice din Iași, Simfonie etnică, publicată cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași.

Un loc important în aparițiile sale editoriale îl ocupă literatura clasică și contemporană națională și universală. Aici menționăm importanta colecție LIC (Literatură irlandeză contemporană), colecțiile Carmina (literatură clasică română în ediție bilingvă română-latină), Española (literatură contemporană spaniolă și română în ediții bilingve), Perseide (cuprinzând opere literare de expresie franceză scrise de autori contemporani, precum și traduceri în ediție bilingvă din și în această limbă) și Alif (traduceri în limba română ale unor opere contemporane de prim rang, produse în spațiul cultural tributar, într-un fel sau altul, limbii arabe).

Prezentă chiar de la început la Târgurile internaționale de carte: Frankfurt, Leipzig, Barcelona, Burgos, Paris, Bologna, editura colaborează cu instituții de prestigiu din Franța, Argentina, Italia, Spania, Brazilia, Irlanda ș.a.

Domenii:
- literatură (clasică și contemporană)
- teorie și critică literară
- lingvistică
- studii, eseuri, memorialistică
- știință
- științe umaniste
- religie & spiritualitate

Fondée en 1994, la maison d'édition ARS LONGA s'est imposée auprès du public par quelques collections prestigieuses parmi lesquelles : Academica, Filosofica, Didactica, Geppetto (littérature enfants), Religio, Teatru&Teatru, Ridentem dicere verum (littérature humoristique), Erechteion, Cassiopeia (prose), Leda (poésie), Document, Alfa (début), Physique théorique et applications, Med, Summa cum laude, Visual (art).

Une place importante dans sa production éditoriale est occupée par la littérature classique et contemporaine roumaine et universelle. Citons ici l'importante collection LIC (Littérature irlandaise contemporaine), les collections Carmina (littérature classique roumaine en édition bilingue roumain-latin), Española (littérature espagnole et roumaine contemporaine en édition bilingue), Perseide (incluant des œuvres littéraires d'expression française écrites par des auteurs contemporains, ainsi que des traductions en édition bilingue du et en français) et Alif (traductions en roumain de quelques œuvres contemporaines de premier ordre, produites dans l'espace culturel circonscrit à la langue arabe).

Présente depuis 1995 aux Foires internationales du livre : Francfort, Leipzig, Burgos, Barcelone, Paris, Bologne, la maison d'édition collabore avec des institutions prestigieuses de France, d'Argentine, d'Italie, d'Espagne, du Brésil, d'Irlande, etc.

Domaines :
- littérature (classique et contemporaine)
- théorie et critique littéraires
- linguistique
- études, essais, mémoires
- science
- sciences humaines
- religion et spiritualité

Founded in 1994, the ARS LONGA Publishing imposed itself on the book market through a series of prestigious collections, including: Academica, Filosofica, Didactica, Geppetto (juvenile literature), Religio, Teatru&Teatru, Ridentem dicere verum (humorous literature), Erechteion, Cassiopeia (prose), Leda (poetry), Document, Alfa (debut), Theoretical physics and applications, Med, Summa cum laude, Visual (art).

An important place in its editorial production is occupied by national and universal classical and contemporary literature. We can mention here the important LIC (Contemporary Irish Literature) Collection, the collections Carmina (Romanian classic literature in Romanian-Latin bilingual edition), Española (contemporary Spanish and Romanian literature in bilingual edition), Perseide (including literary works written in French by contemporary authors, as well as bilingual translations from and into this language) and Alif (Romanian translations of some first-rate contemporary works, produced within the cultural space dominated by the Arabic language).

Present from the beginning at several international book fairs: Frankfurt, Leipzig, Barcelona, Burgos, Paris, Bologna, the publishing house collaborates with prestigious institutions in France, Argentina, Italy, Spain, Brazil, Ireland, etc.

Fields:
- literature (classical and contemporary)
- literary theory and criticism
- linguistics
- studies, essays, memoirs
- science
- humanities
- religion and spiritualityEDITURĂ ACREDITATĂ DE CNCSIS


COLECTIVUL DE REFERENȚI ȘTIINȚIFICI AI EDITURII

 • prof. univ. dr. Maricel Agop, Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Iași
 • prof. univ. dr. Rodica Albu, Universitatea "Al. I. Cuza", Iași
 • prof. univ. dr. pr. Emil Dumea, Universitatea "Al. I. Cuza", Iași
 • prof. univ. dr. George Grigore, Universitatea București
 • acad. Ioan Aurel Pop, Universitatea "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca
 • dr. Christian Tămaș, Consilier Științe Umaniste, IBC-Cambridge, Marea Britanie

  Partener media
  Leviathan

 • www.arslonga.com.ro