© Ars Longa
martie 2006
webmaster


Site Meter
..........
Colecția „Vizual”Liliane Blanc, Mélanie Lefebvre, Sunt libere ca arta. Portrete de artiste vizuale
Traducere din limba franceză: Christian Tămaș
ISBN 978-973-148-404-4, format 16x21 cm, apărut 2022, 96 p.

***, File de poveste armenească

ISBN 978-973-148-383-2, format 23x20 cm, apărut 2021,116 p.

GLASUL LEMNULUI, GLASUL PIETREI. ION TĂMAȘ - SCULPTURĂ

Ediție îngrijită de: Christian Tămaș
Prefață: Pușa Roth
Postfață: Costin Tuchilă

ISBN 978-973-148-
259-0, format 25x31 cm, 100 p., apărut 2017