© Ars Longa
martie 2006
webmaster


Site Meter
..........
Seria „Fizică teoretică și aplicații”


Maricel Agop, Petrică Vizureanu, Călin Buzea, Corina Marin PSEUDO-ADN-UL MATERIALELOR INTELIGENTE
ISBN 978-973-148-165-4, format 17x24 cm, 254 p., apărut 2014


Alina Gavriluț, Maricel Agop – O ABORDARE MATEMATICĂ ÎN DINAMICA SISTEMELOR COMPLEXE
ISBN 978-973-148-152-4, format 17x24 cm, 132 p., apărut 2013


Mugur Bogdan Răuț, Viviana Radu, Corina Marin, Maricel Agop – ȘTIINȚA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE (Vademecum)
ISBN: 987- 973-148-140-1, vol. I, ISBN 987- 973-148-141-8, format A5, 160 p., apărut 2013


Maricel Agop, Mihaela Pițu-Jarcău - FRACTALITATE ȘI GRAVITAȚIE
ISBN:987- 973-8912-40-3, apărut 2006


- Maricel Agop, Cristian Murguleț - DINAMICĂ NELINIARĂ, FULGERE GLOBULARE ȘI STRUCTURI COSMICE, ISBN: 978-973-8912- 53-3, apărut 2006

Iuliana Toma, Maricel Agop, Vlăduț Enache - TEHNICI MODERNE DE STUDIU A INTERFEȚELOR CU APLICAȚII ÎN STOMATOLOGIE, ISBN: 978-973-8912-47-2, apărut 2006


Aurelia Stroe, Aurora Violeta Aramă, Cristina Elena Anton, Ionuț Andronache - FRACTALII ȘI APLICAȚIILE LOR INTERDISCIPLINARE (Îndrumar pentru elevi, profesori Și nu numai), ISBN: 978-973-8912-66-3, apărut 2007

Maricel Agop, Liliana-Elena Chicoș - CONTRIBUȚII LA STUDIUL INTERACȚIUNII PLASMEI CU CÂMPURILE FIZICE, ISBN: 9780973-8912-78-6, apărut 2007

Petru-Edward Nica, Dorin Condurache - INTRODUCERE ÎN BIOFIZICĂ, ISBN: 978-973- 8912-77-9, apărut 2007

Gheorghe Maftei, Mihaela Buzdugan, Maricel Agop, Irina Mazilu - GAURA NEAGRĂ - între început și sfârșit -, ISBN: 978-973-8912-46-5, apărut 2007

Maricel Agop, Simona Băcăiță - SPAȚIU-TIMP FRACTALIC ȘI STRATURI DUBLE ÎN PLASME DE DESCĂRCARE, ISBN: 978-973- 8912-58-8, apărut 2007

Maricel Agop, Cristina Radu, Petru Nica, Vlăduț Enache - AUTO-ORGANIZAREA INTERFEȚEI SOLID-LICHID ȘI APLIACȚII, ISBN: 978-973- 8912-56-4, apărut 2007

- Anca Harabagiu, Daniela Magop, Maricel Agop - FRACTALITATE ȘI MECANICĂ CUANTICĂ, ISBN: 978-073-148-059-6, apărut 2010

- Petru-Edward Nica, FIZICĂ UNIVERSITARĂ, vol. I, ISBN 978-973-8912-94-6, apărut 2008

Petru-Edward Nica, FIZICĂ UNIVERSITARĂ, vol. II, ISBN 978-973-8912-95-3, apărut 2008


- Adina Antici, STRATURI SUBȚIRI DIN ALIAJE FEROMAGNETICE ȘI CARACTERIZAREA LOR, ISBN 978-973-8912-97-7, apărut 2008

- Maricel Agop, Petrică Crăciun, MICROFRACTALITATE, MACROFRACTALITATE ȘI GRAVITAȚIE, ISBN 978-973-8912-99-1, apărut 2008

- Michael Buzdugan, Ștefan Rusu, Maricel Agop, INTERACȚIUNI ALE CÂMPURILOR FIZICE CU MATERIA, ISBN 978-973-148-004-6, apărut 2008

- Zoltan Borsos, Ion Simaciu, Mihai Hotinceanu, Maricel Agop, SISTEME STOCASTICE CLASICE ȘI CUANTICE, ISBN 978-973-148-014-5, apărut 2008

- Vlăduț Enache, Maricel Agop, TEORII DEPENDENTE DE SCALĂ ȘI INTERACȚIA CÂMP-MATERIE, ISBN 978-973-148-012-1, apărut 2008

- Sergiu-Dan Abăcioaie, Maricel Agop, ELEMENTE DE DINAMICĂ NELINIARĂ ȘI APLICAȚII, ISBN 978-973-148-011-4, apărut 2008

- Adina Antici, Corina Marin, Maricel Agop, HAOS PRIN STOCASTICIZARE, ISBN 978-973-148-040-4, apărut 2009

- Camelia Popa, Maricel Agop, GRAVITAȚIA CA TEORIE GAUGE ȘI RUPEREA SPONTANĂ DE SIMETRIE, ISBN 978-973-148-018-3, apărut 2009

- M. Agop, M. Colotin, V. P. Păun (editori), HAOTICITATE, FRACTALITATE ȘI CÂMPURI, ISBN 978-973-148-034-3, apărut 2009

- Sergiu-Dan Abăcioaie, Maricel Agop, DINAMICĂ NELINIARĂ ȘI GRAVITAȚIE, ISBN 978-973-148-027-5, apărut 2009

- Manuela Cristina Perju, Gelu-Dan Gălușcă, Carmen Nejneru, Maricel Agop, STRATURI SUBȚIRI: DESCĂRCĂRI ÎN IMPULS, ISBN 978-973-148-049-7, apărut 2010

- Nicolae Mazilu, Maricel Agop, LA RĂSCRUCEA TEORIILOR. ÎNTRE NEWTON ȘI EINSTEIN-UNIVERSUL BARBILIAN, ISBN 978-973-148-035-0, apărut 2010

- Nicanor Cimpoeșu, Ramona Cimpoeșu, Ion Ionașcu, Maricel Agop, "INTELIGENȚA" MATERIEI DIN PERSPECTIVA ALIAJELOR CU MEMORIA FORMEI, ISBN 978-973-148-044-2, apărut 2010