© Ars Longa
martie 2006
webmaster


Site Meter
..........
Colecția ALIF

Coordonator: George Grigore

Consiliul științific:

Ioana Feodorov (Institutul de Studii Sud-Est Europene - București)
Rodica Firănescu (Universitatea Dalhousie, Halifax, Canada)
George Grigore (Universitatea din București)
Laura Sitaru (Universitatea din București)
Irina Vainovski-Mihai (Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” - București)


Colecția
Alif, așa cum îi arată și numele (alif este denumirea primei litere din alfabetul arab), a fost fondată pentru a găzdui traducerile în limba română ale unor opere contemporane de prim rang, produse în spațiul cultural tributar, într-un fel sau altul, limbii arabe.

În calitatea sa de ambasador al Alianței Civilizațiilor pentru România, inițiatorul și coordonatorul acestei colecții, universitarul George Grigore, el însuși traducător de literatură arabă, își propune promovarea unui dialog intercultural prin contribuția acestor traduceri la bursa valorilor literare din România.


Tawfīq al-Ḥakīm, DIVANUL DREPTĂȚII (ediție bilingvă arabă-română)

Traducere, cuvânt înainte și tehnoredactarea textului arab: Maria Bobea

Postfață: George Grigore

Coperta: Maria Bobea

ISBN 978-973-148-434-1, format 13x20 cm, apărut 2023

Tawfīq al-Ḥakīm, ÎL VREAU PE ACEST BĂRBAT (ediție bilingvă arabă-română)

Tehnoredactarea textului arab, traducere în limba română și note: George Grigore și Laura Sitaru
Coperta: Maria Bobea

ISBN 978-973-148-426-6, format 13x20 cm, apărut 2022


Jubran Khalil Jubran, VIOLETA CEA AMBIȚIOASĂ (ediție bilingvă arabă-română)
Prezentare, editarea textului în limba arabă și traducere în limba română: George Grigore
Coperta: Cristian Ranetta

ISBN 978-973-148-385-6, format 13x20 cm, apărut 2021

Mahmoud Darwish, PRIN IERUSALIM (poeme)

Traducere din limba arabă și prefață: George Grigore

ISBN 978-973-148-293-4, format 13x20 cm, apărut 2018

«Suntem prizonierii propriilor noastre iubiri și dorințe!spunea Mahmoud Darwish – dând acestor două cuvinte conotații aproape sacre, căci fiecare dintre ele duc către marele dor al poetului, rana lui neînchisă, Palestina. Am învățat toate cuvintele din lume, apoi le-am desfăcut ca să reconstruiesc din ele unul singur: acasă. Atât de firescul „acasă” este fantomatic pentru Darwish; departe de a fi concret, el se încarnează în simboluri din cele mai felurite care dau poeziei sale o frumusețe semantică aparte.» (Laura Sitaru)


Hussein Habasch, COPACI CU CHEF (poezii)

Traducere din limba arabă: Ștefan Ionete
Prefață: Laura Sitaru
Grafică: Nicoleta Bida-Șurubaru

ISBN 978-973-148-257-6, format 13x20 cm, apărut 2017

«Copacii cu chef” ai lui Hussein Habasch sunt însuflețiți, plini de viață, o metaforă a lumii. Copacii deveniți ferestre, uși și scaune se îndrăgostesc și suferă, atunci când nu pot fi împreună, sau preferă să ardă în focul nemilos îmbrățișați în moarte. Copacii se bucură de ploaie, plâng de tristețe, sunt altruiști sau invidioși, copilăroși sau responsabili, se prăbușesc sub lovituri nemiloase de topor, trup din trupul lor. Întocmai și oamenii.» (Laura Sitaru)


Ghalia Khoja, EPIFANIE UGARITICĂ (poem)

Traducere din limba arabă și note: George Grigore
Prefață: Pușa Roth
Coperta: reproducere după o lucrare de Omar Abdulaziz

ISBN 978-973-148-249-1, format 13x20 cm, apărut 2017, 70 pag.

«Ghalia Khoja scrie o poezie a uimirii, poezia devenind în esență un spațiu de cuvinte într-o înlănțuire aproape dureroasă din care țâșnesc ,,stelele neființei”.» (Pușa Roth)


Jabra Ibrahim Jabra, URLET ÎN BEZNA PRELUNGĂ (roman)

Traducere: Ana Iulia Alexandru, Laura Georgiana Coman, Andra Ramona Dodiță, Roxana Ioniță, Monica Lixandru, Daniela Nedelea
Coordonarea colectivului de traducători din limba arabă, prefață și note: Laura Sitaru
Coperta: Cristian Ranetta

ISBN 978-973-148-173-9, format 13x20 cm, apărut 2014, 114 pag., 16 lei

«Jabra Ibrahim Jabra se situează în centrul unei rețele complexe de comuniuni culturale, literare și de spirit. Profilul literatului Jabra este, însă, completat și de scriitura rafinată a romanelor sale, în care absurdul și tragicul unor destine individuale și colective tumultuoase sunt înfățișate de un condei în care se îngemănează detașarea cerebrală și cea mai caldă empatie.» (Ovidiu Pietrăreanu)


*** ȘAPTE NUVELE ARABE


Antologie, traducere din limba arabă și note: Christian Tămaș
Prefață: George Grigore
Coperta: Cristian Ranetta

ISBN 978-973-148-163-0, format 13x20 cm, apărut 2014, 112 pag., preț 15 lei

«Scriitorii incluși în această antologie au creat adevărate școli literare, influența lor în lumea arabă fiind de necontestat la ora actuală, iar recunoașterea lor drept corifei ai literaturii arabe contemporane este unanim acceptată. Așadar, sunt prezenți, din Egipt: Abd al-Rahman al‑Sharqawi, cu Vise mărunte, Edward al‑Kharrat, cu Pe scenă, Yusuf Idris, cu O tavă din cer; din Liban: Mikha’il Nuayme, cu Nunta de diamant; din Tunisia: Izz al-Din al‑Madani, cu Povestea lămpii; din Maroc: Muhammad al‑Zafzaf, cu Copacul cel sfânt; din Irak: Fuad al‑Takarli, cu Un depozit lăuntric.

Bun cunoscător al limbii arabe, mișcându-se cu lejeritate în cadrul culturii arabo-islamice, cu abilități de critic literar și, pe deasupra, el însuși scriitor de nuvele, Christian Tămaș reușește să ofere cititorului român șapte nuvele arabe îmbrăcate în strai neaoș românesc, fără minusuri față de originalele arabe, fără cunoscutele – din astfel de traduceri – exotizări obositoare, ci într-un stil lin, plăcut la lectură.» (George Grigore)

Ibrahim al-Mulla, OPRIT FIIND DE LA VORBIRE (poeme)


Traducere din limba arabă:
George Grigore
Prefață: Omar Abdulaziz
Coperta: reproducere după Ṭayf (Nălucă), acuarelă de Omar Abdulaziz

ISBN 978-973-148-159-3, format 13x20 cm, apărut 2014, 70 pag., preț 12 lei

«Ibrahim al-Mulla dă viață unor lumi textual-metaforice (care pleacă de la sensul de dicționar, atingând aspecte dintre cele mai diverse), lăsându-se pradă, în același timp, unui gen de abreviere literară plină de obsesii, de neliniști, de mirări gnostice și existențiale.» (Omar Abdulaziz)


Samih al-Qasim, POEME

Traducere din limba arabă, prefață și note:
George Grigore și Gabriel Bițună
Coperta: Gabriel Bițună

ISBN 978-973-148-135-7, format 13x20 cm, apărut 2013, 130 pag.

«Samih al-Qasim este poetul istovit de viața fără de viață, istovit de tăcere, însă și de propriul său glas, istovit de poveste, însă și de povestitori. Și totuși, redevine impetuos și își propune un nou început cu fiecare vers, un discurs liric direct, dar, în egală măsură, reconstituirea unei geografii culturale din imagini simbolice: apa, piatra, gazela, kufia... Cele două fațete ale poeziei lui Samih al-Qasim pe care George Grigore și Gabriel Bițună au reușit să le transpună în limba română atât de bine, când percutant, când delicat.» (Irina Vainovski-Mihai)Mahmoud Shukair, MOZAICURI DE IUBIRE (proză scurtă)


Traducere din limba arabă:
Georgiana Nicoarea

Prefață: Laura Sitaru
Coperta: Gabriel Bițună

ISBN 978-973-148-117-3, format 13x20 cm, apărut 2012, 122 pag., preț 17 lei

«Proza lui Mahmoud Shukair se înscrie în tematica generală a literaturii palestiniene, urmând îndeaproape și inevitabil evoluțiile situației politice din Teritoriile Palestiniene. Astfel, după eșecul celor două intifade, tematica predominant militantă și plină de speranță a literaturii palestiniene adoptă o linie diferită, pronunțat realistă. […] Literatura palestiniană de după intifade respinge abordările optimiste și pesimiste deopotrivă ale ideologiilor politice, cantonându-se în realismul crud al vieții de zi cu zi, fără referințe sau proiecții asupra viitorului apropiat sau îndepărtat.» (Laura Sitaru)

Khaled al-Khamissi, TAXI. POVESTIRI DIN TRAFIC (roman)

Traducere din limba arabă, prefață și note: Laura Sitaru
Coperta: „Hora taxi” de Gabriel Bițună

ISBN 978-973-148-113-5, format 13x20 cm, apărut 2012, 174 pag., preț 18 lei

«Taxi se numără printre cele mai frumoase scrieri arabe traduse în limba română, iar alegerea și traducerea sa se înscriu în cadrul promovării reciproce a creațiilor literare din Egipt și România pentru o mai bună cunoaștere și apropiere.» (Abdalla Mobasher)

Yousef Al-Mohaimeed, CAPCANELE MIRESMEI (roman)

Traducere din limba arabă și note: Oana Ghica
Prefață: Mihai C. Pătru
Coperta: „Omul de nisip” de Gabriel Bițună

ISBN 978-973-148-106-7, format 13x20 cm, apărut 2012, 134 pag., preț 17 lei

«Fără îndoială, Capcanele miresmei reprezintă o lectură aparte atât pentru cei care sunt familiarizați cu literatura arabă, cât și pentru necunoscători. Pentru cei din urmă, acest roman are capacitatea de a îi incita să descopere și alte dimensiuni ale acestei lumi, așa cum sunt prezentate ele în literatura arabă. Celor familiarizați însă le oferă o nouă perspectivă asupra societății arabe, trecând dincolo de tabu-uri și clișee.» (Mihai C. Pătru)

Mazen Rifai, REÎNTOARCEREA LA ȚĂRMURILE ADEVĂRULUI (proză scurtă)

Coperta: ilustrație de Iman Maleki

ISBN  978-973-148-102-9, format 13x20 cm, apǎrut 2011, 132 pag.

«O scriitură viguroasă înveșmîntînd o proză realistă uneori cu pregnante accente poetice și filosofice care amintesc, poate, estompat, pe alocuri, de voltairianul Candide, un joc de lumini și umbre al însingurării și înstrăinării, al decăderii morale și al absurdității contrariilor și contradicțiilor mai mult sau mai puțin ireductibile devenite leitmotiv al existenței cotidiene transformate în tot atîtea momente de reflecție [...], iată ce oferă cititorului cartea de față, o carte cu adevărat remarcabilă din toate punctele de vedere.» (Christian Tǎmaș)


Sultan Bin Mohammed al-Qasimi, ȘEICUL ALB (roman)

Traducere din limba arabǎ și note: Gabriel Bițunǎ
Ediție îngrijitǎ de George Grigore
Coperta: Cristian Ranetta

ISBN 978-973-148-090-9, format 13x20 cm, apǎrut 2011, 100 pag., preț: 19 lei

«În romanul Șeicul Alb (în arabǎ: Ač-©ayḫ al-Abyaḍ), publicat în 1996, celebrul scriitor emiratez, Alteța Sa, Dr. Sultan Bin Mohammed al-Qasimi, își pune în valoare atât erudiția sa de istoric, cât și talentul scriitoricesc. Așadar, romanul, a cǎrui acțiune se desfǎșoarǎ, cu precǎdere, în sudul Mǎrii Roșii, la început de secol XIX, aduce în actualitate destinul unui bǎiat american, care nimerește, ca mus pe o corabie, în toiul unor evenimente palpitante, generate, în principal, de  lupta pentru supremație a marilor puteri ale vremii, și care devine, printr-un concurs de împrejurǎri, un conducǎtor arab, un șeic...» (George Grigore)


Ghada Samman, BEIRUT '75 (roman)

Traducere din limba arabǎ: Raluca Moanțǎ
Prefațǎ: Christian Tǎmaș
Coperta: Gabriel Bițunǎ

ISBN 978-973-148-089-3, format 13x20 cm, apǎrut 2011, 166 pag., preț: 18 lei

«Romanul Beirut 75 al scriitoarei Ghada Samman a bulversat, la apariția sa, publicul cititor prin curajul cu care autoarea aborda teme despre care se vorbise pânǎ atunci foarte puțin sau chiar deloc. Cu dureroasǎ luciditate, autoarea trece dincolo de stratul strǎlucitor de modernitate al societǎții libaneze, fǎcând o incursiune în acel Liban profund unde vechile mentalitǎți sunt încǎ foarte vii, marcând, dramatic, destine.» (George Grigore)Sherko Bekas, EUFRATUL, TAINA DESTINULUI MEU
(versuri)

Selecție, traducere și note: Niculina Oprea
Prefațǎ: Christian Tǎmaș
Coperta: Cristian Ranetta

ISBN 978-973-148-092-3, format 13x20 cm, apǎrut 2011, 114 pag.

«Profund condiționate de valorile ființei umane, poemele lui Sherko Bekas, elaborate și de o sensibilitate aparte, constituie tot atâtea momente de reflecție asupra lumii și a lumilor ei, o cale privilegiatǎ, îndreptatǎ spre regǎsirea omului universal.» (Christian Tǎmaș)


Sultan Bin Mohammed al-Qasimi, ÎNTOARCEREA LUI HULAGU (piesǎ de teatru în patru acte)

Traducere din limba arabǎ și note: George Grigore
Coperta: Cristian Ranetta

ISBN 978-973-148-084-8, format 13x20 cm, apǎrut 2011, 72 pag., preț: 16 lei

«Din lecturile mele din istoria natiunii arabe, am înțeles cǎ ceea ce s-a întâmplat în statul abbasid înainte de prǎbușirea lui este aidoma cu ce se întâmplǎ acum la nivel arab, ca și cum istoria s-ar repeta. Așadar, am scris aceastǎ piesǎ de teatru, dintr-o perspectivǎ istoricǎ, despre o realitate dureroasǎ.
Toate numele personajelor, locurilor și evenimentelor, din aceastǎ piesǎ de teatru, sunt reale. Fiece expresie din acest text aratǎ în mod limpede ceea ce i se întâmplǎ națiunii arabe.» (Autorul)


Zakaria Tamer, TUNETUL (nuvele)

Traducere din limba arabă, prefață și note: Oana Ghica
Coperta: Cristian Ranetta 

ISBN 978-973-148-067-1, format 13x20 cm, apărut 2010, 140 pag., preț: 18 lei

«Nuvele lui Zakaria Tamer, acum și  în limba română, grație Oanei Ghica, sunt concepute în stilul poveștilor spuse de copii, în care granițele dintre lumea reală și cea imaginară sunt estompate până la dispariție. Cititorul, furat de imagini duioase, cu fluturi, cu flori, cu gazele, cu copilași angelici cu părul bălai, va trece, oarecum uimit, peste fragmentele cu monstruozități ivite din cele mai întunecate cotloane ale subconștientului. Abia după ce va închide cartea, îl va copleși grozăvia celor citite...» (George Grigore)


Jabra Ibrahim Jabra, CELELALTE CAMERE
(roman)

Traducere: Raluca Al-Haddad, Cătălina Anton, Rebeica Bălan, Delia Budulan, Andreea Cozma, Ana-Maria Dumitrescu, Georgiana Nicoarea, Alexandra Stancu, Iulia Tătaru, Dalila Zeriri
Coordonarea colectivului de traducători din limba arabă, prefață și note: George Grigore
Coperta: Cristian Ranetta

ISBN 978-973-148-064-0, format 13x20 cm, apărut 2010, 172 pag.

Romanul Celelalte camere a celebrului scriitor palestinian Jabra Ibrahim Jabra (1920-1994) este o călătorie în adâncurile psihicului omului contemporan nevoit să adopte personalități multiple, pentru a se adapta unei lumi potrivnice în care este obligat să trăiască. Cartea deschide colecția Alif, coordonată de cunoscutul traducător de literatură arabă, prof. univ. dr. George Grigore.