© Ars Longa
martie 2006
webmaster


Site Meter
..........
Colecția „Academica”Eugenia-Maria Pașca, Elena Carmen Antochi (coordonatori), ARTELE ȘI EDUCAȚIA. ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE/ ARTS AND EDUCATION. INTERDISCIPLINARY APPROACHES
ediție bilingvă română-engleză
traducere în limba engleză: Ștefania Moga
ISBN 978-973-148-442-6, format 17x24 cm, 232 pag., apărut 2024

Angela Tabaran, Eugenia-Maria Pașca (coordonatori), ÎNVĂȚĂMÂNTUL ARTISTIC ȘI PERFORMANȚA PRIN STIMULAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR
ediție trilingvă română-engleză-rusă
Lucrările Conferinței internaționale „Învățământul artistic și performanța prin stimularea creativității elevilor”, Chișinău, Republica Moldova, decembrie 2019
ISBN 978-973-148-440-2, format 17x24 cm, 154 pag., apărut 2024

Angela Tabaran, Eugenia-Maria Pașca (coordonatori), PERFORMANȚA ȘI CREATIVITATEA ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ARTISTIC
ediție trilingvă română-engleză-rusă
Lucrările Conferinței internaționale „Performanța și creativitatea elevilor din învățământul artistic”, Chișinău, Republica Moldova, februarie 2020
ISBN 978-973-148-441-9, format 17x24 cm, 124 pag., apărut 2024
Eugenia-Maria Pașca, Carmen Elena Antochi (coordonatori), ARTA EDUCAȚIEI VERSUS EDUCAȚIA ARTISTICĂ/ THE ART OF EDUCATION VERSUS ARTISTIC EDUCATION

ISBN 978-973-148-433-4, format 17x24 cm, 208 pag., apărut 2023
Vlad Hrubaru, JOSEPH HAYDN. ULTIMELE ȘAPTE CUVINTE ALE MÂNTUITORULUI PE CRUCE

ISBN 978-973-148-430-3, format A4, 304 pag., apărut 2023
Tatiana Pocinoc, REPERE EVOLUTIVE ALE MUZICII FRANCEZE PENTRU CLAVECIN ȘI PIAN ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE

ISBN 978-973-148-422-8, format 17x24 cm, 132 pag., apărut 2022

Angela Tabaran, Eugenia-Maria Pașca (coordonatori), VALORIFICAREA POTENȚIALULUI CREATIV-ARTISTIC AL ELEVILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL CONTEMPORAN

ISBN 978-973-148-414-3, format 17x24 cm, 172 pag., apărut 2022

Angela Tabaran, Eugenia-Maria Pașca (coordonatori), PERSPECTIVE CONTEMPORANE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ARTISTIC PRIVIND STIMULAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR

ISBN 978-973-148-415-0, format 17x24 cm, 138 pag., apărut 2022

George Grigore, A BIBLIOGRAPHY OF AIDA (Association Internationale de Dialectologie Arabe) (1992-2022)
3rd edition

Foreword: Dominique Caubet, George Grigore, Stephan Procházka

ISBN 978-973-148-
413-6, format A5, 106 pag., apărut 2022


Adriana Horaicu, INOVAREA UNOR INSTRUMENTE SPECIFICE CONTABILITĂȚII MANAGERIALE PRIVIND RAPORTAREA NON-FINANCIARĂ

ISBN 978-973-148-408-2, format 17x24 cm, 286 pag., apărut 2022


Tudor-Cristian Petrescu, THE USE OF COMPOSITES IN THE REHABILITATION OF WOODEN STRUCTURES

ISBN 978-973-148-271-2, format 17x24 cm, 156 pag., apărut 2021


Constantin Ilaș, TRAGEDY AND HOPE: AMERICAN LITERATURE AFTER 9/11

ISBN 978-973-148-394-8, format 17x24 cm, 278 pag., apărut 2021

Mirela Voiculescu, Simona Condurache-Bota, Lucian Sfîcă, Marius Mihai Cazacu, TESTE ȘI ÎNTREBĂRI DE FIZICA ATMOSFEREI, METEOROLOGIE ȘI CLIMATOLOGIE

ISBN 978-973-148-355-9, format 17x24 cm, 110 pag., apărut 2020

George Grigore, A BIBLIOGRAPHY OF AIDA (Association Internationale de Dialectologie Arabe) (1992-2019)
2nd edition
 
Foreword: Dominique Caubet, George Grigore, Stephan Procházka
 
ISBN 978-973-148-305-4, format 13x20 cm, 98 pag., apărut 2019

George Grigore, ARABA CORANICĂ, ARABA DIALECTALĂ. STUDII LINGVISTICE

ISBN 978-973-148-271-2, format 13x20 cm, 226 pag., apărut 2017


George Grigore, A BIBLIOGRAPHY OF AIDA (Association Internationale de Dialectologie Arabe) (1992-2017)

Foreword: Dominique Caubet, George Grigore, Stephan Procházka

ISBN 978-973-148-245-3, format 13x20 cm, 96 pag., apărut 2016


Christian Tămaș, UMANISM ȘI ALTERITATE ÎN ISLAM

ISBN 978-973-148-224-8, format 13x20 cm, 174 pag., apărut 2015, preț 18 lei


Alina-Georgiana Focșineanu, EXPRIMAREA RUDENIEI ÎN LIMBILE ROMÂNĂ ȘI ARABĂ

Prefață: Luminița Munteanu
 
ISBN 978-973-148-225-5, format 17x24 cm, 204 pag., apărut 2015


Alina-Georgiana Focșineanu, KALĪLA WA DIMNA ȘI ISTORIA IEROGLIFICĂ. O POSIBILĂ FILIAȚIE

Prefață: George Grigore
 
ISBN 978-973-148-226-2, format 13x20 cm, 206 pag., apărut 2015


Laurențiu Rădvan (coord.), IAȘI – ORAȘ AL DIVERSITĂȚII. CATEGORII ETNICE ȘI MINORITĂȚI ÎN SECOLELE XV-XX; ASPECTE SOCIALE, ECONOMICE ȘI CULTURALE

ISBN 978-973-148-219-4, format 17x24 cm, 380 pag., apărut 2015, preț 27 lei


Christian Tămaș, MODELUL MEDINIAN ȘI ISLAMUL GLOBAL

ISBN 978-973-148-180-7, format 13x20 cm, 212 pag., apărut 2014, preț 22 lei


Eleonora Cărcăleanu, LEOPARDI ÎN ROMÂNIA
ediția a II-a, revăzută și completată

ISBN 978-973-148-182-1, format 14,5x20 cm, 274 pag., apărut 2014, preț: 25 lei


Cristina-Maria Frumos, ATRIZII. O PARADIGMĂ VIE

Prefață: Dan Negrescu
 
ISBN 978-973-148-179-1, format 24x17 cm, 192 pag., apărut 2014, preț: 24 lei


Diana Maria Diaconescu, TERMINOLOGIE CREȘTINĂ ROMÂNEASCĂ ÎN PERSPECTIVĂ ROMANICĂ. STUDIU LINGVISTIC
 
ISBN 978-973-148-068-8, format 24x17 cm, 236 pag., apărut 2014, preț: 25 lei


Marinela Rusu (coord.), ARTĂ ȘI PERSONALITATE. ROLUL EDUCAȚIEI ESTETICE (II)

ISBN 978-973-148-168-5 / 978-973-148-170-8, format: 14,4 x 20 cm, 288 pag., apărut 2014, preț: 19 lei


Marinela Rusu (coord.), ARTĂ ȘI PERSONALITATE. DIMENSIUNI FILOSOFICE ȘI PSIHOLOGICE ALE CREAȚIEI (I)

ISBN 978-973-148-168-5 / 978-973-148-169-2, format: 14,4 x 20 cm, 324 pag., apărut 2014, preț: 19 lei


Marinela Rusu (coord.), MANIFESTAREA ȘI AUTO-REGLAREA EMOȚIILOR

ISBN 978-973-148-153-1, format: 14,4 x 20 cm, 243 pag.+ 5 planșe color, apărut 2013

Romeo A. Popa, ASPECTE PRIVIND VIAȚA ECONOMICĂ ÎN OLTENIA (sec. XIV-XV)
 
Prefață: dr. Tudor Rățoi

ISBN 978-973-148-137-1, format 20x14,5 cm, 188 pag., apărut 2013


Christian Tămaș, (E)L. AVATARURILE UNUI ARTICOL HOTĂRÂT

ISBN 978-973-148-114-2, format 13x20 cm, 172 pag., apărut 2012, preț 20 lei


dr. Romeo A. Popa, OLTENIA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ (1746-1929)

Prefață: prof. univ. dr. Vladimir Osiac

ISBN 978-973-148-120-3, format 17x24 cm, 350 pag., apărut 2012

Ștefan Colibaba, THE BRITISH MODERNIST NOVEL

ISBN 978-973-148-025-1, apărut 2009


Eleonora Cărcăleanu, GIUSEPPE UNGARETTI ȘI ALTE CONTRIBUȚII LITERARE ITALIENE

ISBN 978-973-8912-90-8, format, 13x20 cm, apărut 2008

Dana-Marina Dumitriu, ESSAIS SUR LA TRADUCTION
Prefață: Christian Tămaș

ISBN 978-973-148-033-6, 13x20 cm, apărut 2009

 

Christian Tămaș, STRATEGII DE COMUNICARE ÎN CORAN

Prefață: George Grigore

ed. a II-a, ISBN 978-973-148-053-4, format 21x14,5 cm, 316 pag., apărut 2010, preț 29 lei


 Christian Tămaș, CRIZE CONTEMPORANE: DISOLUȚIA SACRULUI

ed. a III-a, ISBN 978-973-148-055-8, format 13x20 cm, apărut 2010, preț 18 lei


 Christian Tămaș, CRIZE CONTEMPORANE: OFENSIVA ISLAMULUI

ed. a II-a, ISBN 978-973-148-056-5, format 13x20 cm, 160 pag., apărut 2010, preț 16 lei